MicroGridBox®

Nástroj na modelovanie a vizualizáciu microgridov

MicroGridBox® ponúkne užívateľsky prívetivý nástroj pre vytváranie a modifikáciu grafických modelov reprezentujúcich mikrogridy a ich integráciu do simulačného a monitorovacieho softvéru. Tieto funkcie umožnia používateľom ľahko modifikovať mikrogrid a otestovať tieto zmeny v analyzovanom prostredí.

Produkt vznikol ako výsledok projektu:

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa